Malulen Emeklilik İşlemleri

 

Çalışma hayatına girdikten sonra herhangi bir şekilde sakatlanarak, en az %60 oranında çalışma gücü veya aynı oranda meslekte kazanma gücü kaybına uğrayan kişilere malüllük aylığı bağlanır.

Malullük Aylığı Kazanabilmek İçin Şartlar:

Çalışma gücünü veya meslekte kazanma gücünü en az % 60 yitirmiş olmak, memurlar için çalışma gücünün en az %60 yitirmiş veya görevini yapamayacak hale gelmiş olmak


10 yıllık sigortalılık süresini ve 1800( 5 yıl) prim gününü doldurmuş olmak. Eğer kişi , başkasının bakımına muhtaç bir şekilde malül kalmışsa bu kez 10 yıllık sigrtalılık süresi aranmayacak ve 1800 prim günü yeterli olacaktır.

Belirlenen Şartları taşıyan kişilere malullük aylığı bağlanacaktır.

( Malüllük aylığı almakta olanlar , tekrar çalışmaya başlarlarsa aylıkları kesilir.)

Memurlarda Malüllük Uygulaması;

Memurlarda malülüllük uygulaması biraz daha fark arz etmektedir, Diğer çalışanlar tek tip malullük söz konusu ilen memurlarda;

Adi Malullük

Vazife Malullüğü

Harp Malullüğü

Olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır.

Bir memurun adi malul sayılabilmesi için görevini yapamayacak derecede fiziki arızaya yada hastalığa yakalanması gerekiyor.  Bu durumda memur , 10 yıl hizmet süresi varsa malullük aylığına hak kazanıyor. Adi malul sayılan Memur başka birinin bakımına muhtaç ise 5 yıllık hizmeti yeterli sayılıyor.

Ancak 2008/ekim ayı başı itibariyle göreve başlayan yeni memurlar için SSK  ve BAĞKUR’a uygulanan hükümler uygulanır

Sskemekli.com/17.11.2012